Julianaschool Kwartellaan
ZOEK

MR

Beste ouder/verzorgers,

We willen ons graag even voorstellen. Wij zijn de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool Kwartellaan.
Namens de ouders zijn dit:

- Dennis van de Vijver (vader van Sanne in groep 4/5 en Lotte in groep 7)

- Karen Heinsman (moeder van Jelle in groep 6, Bente in groep 4 en Mara in groep 1/2A).

Namens het personeel zijn dit:

- Marion Keuris-Bos (juf van groep 1/2 C)

- Mariël Schreurs-Bosselaar (juf van groep 4/5).

Zeven keer per schooljaar vergaderen we, waarbij de directeur, Monique Marckmann ons informeert over zaken die spelen op school. Vorig jaar is bijvoorbeeld veel gesproken over de (toekomst van de) tussenschoolse opvang. Dat heeft geleid tot het invoeren van een automatische incasso. Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Het bestuur en de directie nemen de besluiten over school. De MR heeft als taak om mee te denken en te controleren waar nodig. 2 Voor ouders is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Bij klachten of incidenten (maar natuurlijk ook bij complimenten) kunt u naast de leerkracht de directeur aanspreken. De MR kan aanspreekpunt zijn voor zaken omtrent de organisatie van het onderwijs en heeft als doel mee te denken over verbetering van het onderwijs(proces). We willen daarbij oplossingsgericht te werk gaan en suggesties bespreken die het onderwijs op de Julianaschool verder zouden kunnen verbeteren. Mocht u ons willen benaderen, dan kan dat als u ons tegenkomt op school, of per e-mail op mr.julianakwartellaan@proceon.nl. We zullen uw opmerking dan in de vergadering bespreken en contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet, Dennis, Karen, Marion en Mariel

 

Hier kunt u de notulen van de vergadering van 13 september lezen.

Hier kunt u de notulen van de vergadering van 17 oktober lezen. 

Hier kunt u de notulen van de vergadering van  31 januari lezen. 

Ouders


  • 2018-06-06
    Thema Oertijd6 juni 2018

    Holbewoners, jagers, mammoeten en andere uitgestorven dieren. 


Bekijk meer nieuws

Leren met elkaar !